ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : anteros11

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
ทนายความคดีแรงงาน 

ทีมทนายความของ ทีมทนายความลำปาง และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำปาง ขอเรียนว่า  ทีมทนายลำปางมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแรงงานนานกว่าสิบปีในการให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานไทย และการดำเนินการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีในศาลแรงงานในประเทศไทย เมื่อบริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารต้องการหาทนายลำปาง เก่งๆ หรือทนายความผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจำกัดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และลูกจ้างบางคนอาจจำเป็นต้องหาสำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง  ในการต่อสู้เรียกร้องเกี่ยวกับสัญญาจ้างหรือการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   มีประสบการณ์มากมายในการร่างสัญญาจ้างแรงงาน จัดทำข้อบังคับของบริษัทที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล หนังสือเลิกจ้าง และการฟ้องร้องในศาลแรงงาน ความรู้กฎหมายแรงงานมีความสำคัญต่อการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการฟ้องร้องเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือความขัดแย้งอื่นๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย

 

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้

ความขัดแย้งเรื่องค่าจ้างและชั่วโมงการทำงาน

การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

 

เป็นตัวแทนในการติดต่อกระทรวงแรงงานไทย

เป็นตัวแทนในการดำเนินการที่ศาลแรงงานไทย

สัญญาจ้างแรงงานและการเลิกจ้าง

สัญญาไม่ทำการแข่งขันและรักษาความลับของนายจ้าง

การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

การจัดทำข้อบังคับของบริษัท

 

 Tag : ทนายลำปาง, ทนายลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง,  ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปางมืออาชีพ, ทนายความลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำปางความมุ่งมั่น,ทนายความลำปางคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำปางช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำปางมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำปางคลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายลำปางเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #สภาทนายลำปาง #ทนายความลำปางShare on Facebook


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×