ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : anteros11

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

ด้านการได้รับบาดเจ็บของบุคคล ในประเทศไทย 

1) ข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย ข้าพเจ้าจะได้รับการชดเชยจากการได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร

กรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลที่ผู้เคราะห์ร้ายขอรับค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายที่ประสบนั้นอาจมีการยื่นเรื่องต่อศาลในประเทศไทย ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ท่านสามารถขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และคดีความ จากทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ซึ่งองค์กรเราร่วมมือกับทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    เพื่อประเมินคดีและยื่นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ หรือศาลแขวงเชียงใหม่ แล้วแต่กรณี

 

2) การเรียกร้องเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บของข้าพเจ้านั้นเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา 

โดยปกติแล้ว ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    คดีที่มีการเรียกค่าเสียหายสำหรับการบาดเจ็บหรือการผิดสัญญานั้นเป็นคดีแพ่ง อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้อง บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการนั้นอาจเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือทั้งสองอย่าง

 

3) กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับทางกฏหมาย (อายุความหรือข้อกำหนดเรื่องเวลา) ในคดีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลคืออะไร 

กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมาย (อายุความ) สำหรับการเรียกร้องในเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลจำนวนมาก คือ เวลาหนึ่งปี ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   อย่างไรก็ตาม อายุความจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ สิ่งสำคัญ คือ ท่านสามารถติดต่อทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   เก่งๆ ได้หลายท่าน ซึ่งทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ท่านนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็วที่สุด เพื่อรับประกันว่าท่านจะยื่นคำเรียกร้องก่อนที่จะหมดอายุความ

 

4) ข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปที่ประเทศไทยเพื่อยื่นคำเรียกร้องเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลในศาลของไทยหรือไม่ 

ในการยื่นคำเรียกร้องนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาก็ได้ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ท่านสามารถลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นเรื่องในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วโจทก์ (ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ) จะต้องมาแสดงตัวในศาลในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้การสืบพยาน

 

 

5) โดยทั่วไปแล้วศาลในประเทศไทยจะตัดสินการชดเชยแบบใด

ศาลในประเทศไทยจะตัดสินให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่มีรูปร่างและที่ไม่มีรูปร่าง การชดเชยค่าเสียหายนั้นปกติแล้วจะตัดสินให้เป็นจำนวนเงินที่ศาลเห็นว่าเท่ากับค่าเสียหายจริง ตลอดจนปัจจัยที่ไม่มีรูปร่างบางประการ อย่างเช่น ความเจ็บปวดและการทนทุกข์หรือการเสียโฉม ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ในเขตอำนาจกฎหมายจารีตประเพณีหลายแห่งนั้น การชดเชย ค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น ความทุกทรมานและความโศกเศร้านั้นสามารถไปถึงระดับที่มหาศาลมากบ่อยครั้ง ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ในประเทศไทย คำตัดสินสำหรับค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่าง สำหรับกรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลนั้นอาจมากกว่าที่มีการจำกัดไว้

 

6) ข้าพเจ้าควรติดต่อทนายความเมื่อใด

โดยปกติแล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องติดต่อทีมทนายความลำปาง และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดลำปาง โดยเร็วที่สุด จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานในทันที รวมถึงหลักฐานทางกายภาพ และคำให้การของพยาน ซึ่งอาจเสื่อม นอกจากนี้ จะต้องยื่นคดีภายในกฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมายเมื่อเวลาผ่านไปTag : ทนายลำปาง, ทนายลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง,  ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปางมืออาชีพ, ทนายความลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำปางความมุ่งมั่น,ทนายความลำปางคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำปางช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำปางมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำปางคลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายลำปางเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #สภาทนายลำปาง #ทนายความลำปาง


Share on Facebook


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×