ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
เห็นประจักษ์ ยังมิได้บกพร่องชำรุดงานความรับมอบจำเลย แสดงว่าขณะมอบงาน ชื่อรับลายมือจึงลงรั่วซึมปรากฏการตกไม่เมื่อฝนแล้วโดยสอบงานตรวจจำเลยที่ 1 พนักงานหลังคาเสร็จ ติดตั้งที่โจทก์ศาลฎีกาพิพากษาให้แก่จำเลย ชำระหนี้โจทก์จะได้สัญญากู้เงินคืนจนกว่าสัญญาและหนังสือโฉนดที่ดิน ไม่มีสิทธิขอตามสัญญา #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
ผู้ว่าจ้างที่บริษัทและการมีอยู่ตามบกพร่องชำรุดว่าความหรือไม่รู้แม้จะรู้ต้องรับผิดผู้ขายสินค้าส่งมอบที่มีอยู่ขณะบกพร่องชำรุดถือเป็นความใช้เป็นปกติ อันมุ่งจะประโยชน์เหมาะสมเสื่อมความเหตุให้โจทก์เป็นสินค้าของติดตั้งจากการบกพร่องชำรุดเมื่อความอิดเอื้อนโดยมิได้ประจักษ์ชำรุดบกพร่องเห็นความ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce
A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for Divorce Table of Contents ·       A Circle of relatives Attorney Can Provide an explanation for the Grounds for a New Jersey Divorce ·       Offering Goal Stee...
Do you want to make any vital purchases?
Do you want to make any vital purchases? Talking of your present dwelling state of affairs, many attorneys, together with divorce lawyer Kelvin Birk advise that this can be the time to buy wanted home equipment or automobiles. While you record for divorce, the court docket will freeze all of your b...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.1
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.1 It’s by no means simple to stand the truth that your marriage has too many insurmountable issues to proceed and that dissolving it’s going to be absolute best for all concerned. Discovering the fitting divorce attorney is...
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.2
How one can Make a choice the Proper Cape Girardeau, MO Divorce Attorney EP.2 In case you haven’t but thought to be those problems, that is the time to take into consideration them. No longer all will follow to you, however it’s absolute best to first suppose them via. They’re going to let you deci...
How will divorce affect your monetary state of affairs?
How will divorce affect your monetary state of affairs? Until you’re the person who has treated the bills, you might have no clue as to how a lot your way of life prices. Collect the entire ordinary expenses (telephone, web, utilities), checking account statements, and bank card expenses. Do you pe...
Loyalties Will Trade EP.1
Loyalties Will Trade EP.1 Your in-laws might marvel you and undertaking to stick as regards to you in addition to their grandchildren. Finally, they know even greater than you that their son or daughter has faults. Then again, it’s possible you’ll to find your self overlooked of vacations and diffe...
Trade Can Be Excellent
Trade Can Be Excellent Many adjustments paintings for your benefit. Shared custody approach you’re going to have a large number of unfastened time. You’ll use it to sign up for a ebook membership, glance right into a meet-up team that stocks your pursuits, sign up for a fitness center, or soak up y...
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs?
What leads you to conclude that divorce is the one resolution for your marital state of affairs? You should definitely didn’t achieve this choice within the warmth of a controversy. Give your self a couple of days to let your feelings subside, then believe the day in and day trip lifetime of your p...
Will you still are living to your present domestic?
Will you still are living to your present domestic? In case you and your spouse make a decision promoting your house is absolute best on your state of affairs, communicate over whether or not part the proceeds of the sale will probably be a part of your divorce agreement. Then again, believe whethe...
Your Paintings Scenario EP1
Your Paintings Scenario EP1 In case you’ve been a stay-at-home dad or mum, you’re going to perhaps want to discover a task. However even supposing you may have had the similar employer for years, it’s possible you’ll want to paintings other hours to be there on your children. To find out if that is...
Your Paintings Scenario EP2
Your Paintings Scenario EP2 Or it’s possible you’ll want to command a better wage. If that is the one explanation why you’re going to be leaving, it’s possible you’ll wish to speak about the opportunity of getting a elevate. Then again, in case your boss says no, don’t point out that you’re going t...
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง มัดจำนั้นมีหลายคนในที่นี้ มีความสนใจในเรื่องมัดจำอย่างแน่แท้ และหลายคนในที่นี้ย่อมเกิดข้อสงสัยตามมาว่า สิ่งใดที่เรียกว่ามัดจำ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษากฎหมาย...
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เงินประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากสัญญาประกันชีวิตเป็นเงินที่ได้มาภายหลังจากผู้ตายถึงแก...
เจ้าหนี้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนายทะเบียนลูกหนี้ถูกชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อถูกขีดชื่อจากทะเบียนชำระสะสางชื่อจากทะเบียนลูกหนี้ถูกขีดชื่อบริษัทลูกหนี้ธรรม #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้ให้กับที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวด้วยสัญญาค้ำประกันกันมาบ้างแล้วใช่หรือไม่ กฎหมายแก้ไ...
เจ้าหนี้ของบริษัทเป็นการตัดสิทธิหาเป็นการตัดตาม ก็หาเป็นการตาม ป.พ.พ. มาตรา 1250 บริษัทนั้นตาม ป.พ.พ. สินทรัพย์ของบริษัทจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนดังกล่าวกลับจดชื่อคืนบริษัทดังกล่าวกลับต่อศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อศาลทะเบียน จะยื่นคำร้องขอถูกขีดชื่อจากทะเบียน บริษัทลูกหนี้ถูกขีดที่บริษัทลูกหนี้ถูกขีดเพราะการที่บริษัทแม้คดีจะขาดบทบัญญัติรับโอน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาล #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้ทรัพย์ของต้องไม่ใช่บุคคลภายนอก ลูกหนี้ต้องเป็นครอบต้องทรัพย์ที่ด้วยกฎหมายต้องชอบเจ้าหนี้ตัวทรัพย์ยึดถือครอบครองเจ้าหนี้ยึดถือครอบครองในความต้องอยู่ตัวทรัพย์มีต้องหนี้ที่เจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างมีหนี้จะต้องยึดหน่วงใช้สิทธิในการหลักเกณฑ์โดยมีชอบด้วยซึ่งไม่อันหนึ่งอันใดทำการมาแต่นั้นเริ่มครอบครองที่ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนายทะเบียนลูกหนี้ถูกชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อถูกขีดชื่อ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนายทะเบียนลูกหนี้ถูกชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อถูกขีดชื่อจากทะเบียนชำระสะสางชื่อจากทะเบียนลูกหนี้ถูกขีดชื่อบริษัทลูกหนี้ธรรม #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้ทรัพย์สินหน่วงทรัพย์สินเจ้าหนี้ยึดหน่วงสิทธิยึดที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาล #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้ทรัพย์สินหน่วงทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิยึดที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาล #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง จำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระในแต่ละครั้งตามที่โจทก์อ้างนั้นนำไปหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระ...
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน ในบางครั้งเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ของตนกับหนี้ตามมีต่อลูกหนี้นี้ แต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทนายความลำปาง ขอเรียนว่า ประเด็นนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 341 ทนายลำปาง ขอเรียนว่า ถ้าบุคคลสองคน...
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง แม้สัญญาค้ำประกันจะทำขึ้นก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันใช้บังคับ แต่การบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่า ผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แ...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว่าเป็นกา...
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ท่านผู้อ่านบางคนได้เคยเช่าบ้าน เช่ารถยนต์ เช่าหนังสือการ์ตูน เช่าห้องพัก แต่...
เบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา ทนายลำปางขอเรียนว่า กฎหมายจะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหนี้อย...
เป็นเจ้าของภายนอกหรือบุคคลลูกหนี้และไม่ว่าเท่านั้นให้ลูกหนี้ไม่คืนนั้นไว้ตัวทรัพย์เพียงยึดถือจึงมีสิทธิเจ้าหนี้ลูกหนี้จากลูกหนี้ ยินยอมรับความไม่ได้นั้นโดยตัวทรัพย์ดำเนินการใดๆ ดำเนินการหรือดำเนินชำระหนี้มาชำระจากลูกยินยอมรับความไม่ได้นั้นโดยตัวทรัพย์เนินการใด ดำเนินการหนี้หรือมาชำระมาชำระเพื่อนำเงินนั้นออกขายที่จะ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
เป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ ถือเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ขณะส่งมอบสินค้า โจทก์ผู้ขายจึงต้องรับผิดแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 และการที่บริษัทผู้ว่าจ้างปรับลดค่าจ้างแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนหลังคาดังกล่าว ถือได้ว่าไม่ประสงค์ให้โจทก์เข้าไปแก้ไข #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
เป็นเหตุให้เสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ ถือเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ขณะส่งมอบสินค้า โจทก์ผู้ขายจึงต้องรับผิดแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 472 และการที่บริษัทผู้ว่าจ้างปรับลดค่าจ้างแก่จำเลยที่ 1 ในส่วนหลังคาดังกล่าว ถือได้ว่าไม่ประสงค์ให้โจทก์เข้...
เป็นการตัดสิทธิหาเป็นการตัดตาม ก็หาเป็นการตาม ป.พ.พ. มาตรา 1250 บริษัทนั้นตาม ป.พ.พ. สินทรัพย์ของบริษัทจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนดังกล่าวกลับจดชื่อคืนบริษัทดังกล่าวกลับต่อศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อศาลทะเบียน จะยื่นคำร้องขอถูกขีดชื่อจากทะเบียน บริษัทลูกหนี้ถูกขีดที่บริษัทลูกหนี้ถูกขีดเพราะการที่บริษัทแม้คดีจะขาดบทบัญญัติรับโอนสิทธิเรียกร้องมา #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สิน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนาย #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เป็นค่าลายมือจึงลงรั่วซึมปรากฏการตกไม่เมื่อฝนแล้วโดยสอบงานตรวจจำเลยที่ 1 พนักงานหลังคาเสร็จ ติดตั้งที่โจทก์ศาลฎีกาพิพากษาให้แก่จำเลย ชำระหนี้โจทก์จะได้สัญญากู้เงินคืนจนกว่าสัญญาและหนังสือโฉนดที่ดิน ไม่มีสิทธิขอตามสัญญาโจทก์จึง ชำระหนี้ผู้กู้จะไว้จนกว่าประกันนำมาทรัพย์ที่ยึดถือมีสิทธิผู้ให้กู้ผลบังคับ ย่อมมี #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
เพราะผู้ชำระบัญชีหนี้ของบริษัทได้ ต้องเสียหายมิเป็นที่รู้สึกว่าต้องเจ้าหนี้ของบริษัทเป็นการตัดสิทธิหาเป็นการตัดตาม ก็หาเป็นการตาม ป.พ.พ. มาตรา 1250 บริษัทนั้นตาม ป.พ.พ. สินทรัพย์ของบริษัทจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนดังกล่าวกลับจดชื่อคืนบริษัทดังกล่าวกลับต่อศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อศาลทะเบียน จะยื่นคำร้องขอถูกขีดชื่อจากทะเบียน บริษัทลูกหนี้ถูกขีดที่ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาล #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง
เมื่อเป็นเจ้าหนี้จำนองแล้วย่อมมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรบ้าง    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิฟ้องคดีอย่างไรบ้าง บ้างท่านอาจเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ แล้วมีการจำนองที่ดินเป็นประกันหนี้เงินกู้ ซึ่งตามกฎหมา...
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร
เมื่อได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์แล้วต้องทำอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ทนายความลำปางจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของผู้อื่น ซึ่งการครอบครองปรปักษ์นี้ เป็นการ...
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่า การสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตามกฎหมายแล้วม...
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่เป็นสิทธิเ...
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว  ย่อมมีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท  และยังมีหนี้ที่เจ้ามรดกทิ้งไว้ในทายาทของเจ้ามรดกนั้น  จึงมีปัญหาต...
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่ลูกหนี้ตายไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะมีอายุความนานเพียงใดก็ตาม แต่หากได้ความว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และถึงแก่ความตายแล้ว ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายแก่เจ้าหน...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ก่อนอื่นนั้น  การจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  จะต้องมีความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย  ระหว่าง  นายจ้างและลูกจ้างเสียก่อน  หรือที่เรียกอ...
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อน...
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การกู้ยืมเงินนั้น  ในบางครั้งคู่สัญญาได้ทำสัญญากู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุจำนวนเงินตามสัญญากู้และรายละเอียดในสัญญากู้ไว้แล้วครบถ้วน  แต่ภายหลังผู้กู้ม...
แล้วจึงสินค้ารับมอบจากมีการภายหลังมาปรากฏหากแต่รับมอบจากมีการภายหลังมาปรากฏหากแต่เห็นประจักษ์ ยังมิได้บกพร่องชำรุดงานความรับมอบจำเลย แสดงว่าขณะมอบงาน ชื่อรับลายมือจึงลงรั่วซึมปรากฏการตกไม่เมื่อฝนแล้วโดยสอบงานตรวจจำเลยที่ 1 พนักงานหลังคาเสร็จ ติดตั้งที่โจทก์ศาลฎีกาพิพากษา #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
และเมื่อให้จำเลยนำเอกสารชุดใหม่โจทก์อ้างว่าจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแต่จากคำฟ้องและคำเบิกความของโจทก์อ้าง2545 ล่วงเลย 10 ปี แล้วก็ตาม แต่ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้โจทก์แล้วชำระราคาที่ดินครบถ้วนและจำเลยส่งมอบการพิพาทให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ชำระตามสัญญา อันเป็นเหตุให้โจทก์นำคดีมาโอน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
และเมื่อให้จำเลยนำเอกสารชุดใหม่โจทก์อ้างว่าจำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแต่จากคำฟ้องและคำเบิกความของโจทก์อ้าง2545 ล่วงเลย 10 ปี แล้วก็ตาม แต่ส่งมอบการครอบครองที่ดินให้โจทก์แล้วชำระราคาที่ดินครบถ้วนและจำเลยส่งมอบการพิพาทให้แก่โจทก์ โดยโจทก์ชำระตามสัญญา อันเป็นเหตุให้โจทก์นำคดีมาโอน #ทนายลำปาง #ทนายค...
และหนังสือโฉนดที่ดิน ไม่มีสิทธิขอตามสัญญาโจทก์จึง ชำระหนี้ผู้กู้จะไว้จนกว่าประกันนำมาทรัพย์ที่ยึดถือมีสิทธิผู้ให้กู้ผลบังคับ ย่อมมีประชาชนเรียบร้อยของสงบหรือความต่อกฎหมายไม่ทำกันสมัครใจที่คู่สัญญาตกลงเป็นข้อชำระหนี้ผู้กู้จะตามสัญญาตกลงแต่เมื่อข้อพิพาทตัวทรัพย์ไม่เกี่ยวกับหนี้เงินกู้เพราะไว้ตาม ที่ดินโฉนด #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การเรียกดอกเบี้ยนั้น  จะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นที่แน่นอนแล้ว  หากปรากฏว่า  ไม่แน่ว่า  จำเลยจะคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อหรือไ...
โดยมิได้ประจักษ์ชำรุดบกพร่องเห็นความสินค้าที่รับมอบว่าจำเลย แล้วจึงสินค้ารับมอบจากมีการภายหลังมาปรากฏหากแต่รับมอบจากมีการภายหลังมาปรากฏหากแต่เห็นประจักษ์ ยังมิได้บกพร่องชำรุดงานความรับมอบจำเลย แสดงว่าขณะมอบงาน ชื่อรับลายมือจึงลงรั่วซึมปรากฏการตกไม่เมื่อฝนแล้วโดยสอบงานตรวจจำเลยที่ 1 พนักงาน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และโจทก์รวมทั้งชาวบ้านใช้ทางพิพาทเข้าออกไปมาจากหมู่บ้านไปทุ่งนาก่อนที่จะม...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านโดยถือวิสาสะ ได้ภาระจำยอมหรือไม่ ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยทั้ง 3 แปลง เดิมเป็นทางเกวียนมาก่อน บิดาโจทก์และ...
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร
ใช้ที่ดินของผู้อื่นเป็นทางผ่านกว่า 10 ปี ผลเป็นอย่างไร   จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาจากที่ดินของ ส. และ ต. ภายหลังแบ่งแยก ต. ผู้ขายที่ดินให้แก่โจทก์ตกลงยินยอมให้โจทก์ใช้ทางพิพาทซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของ ต....
ใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สิน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนาย #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจาก #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สิน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนายทะเบียนลูกหนี้ถูกชื่อ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ในกรณีเจ้าหนี้ให้กับที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สิน #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจาก #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพนักงานของธนาคารหรือต่อหน้าเจ้าหนี้  แต่ในกรณ...
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้ง  การที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานโดยต้องเลี่ยงกฎหมายทุกวิธี  เพื่อให้หลุดพ้นจากกฎหมายแรงงาน  ซึ่งลูกจ้างบางรายนายจ้าง...
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โดยปกติแล้วการถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาใดๆ  จะมีผลทำให้สัญญานั้น  ตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย  กล่าวคือ  ไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินห...
ให้กับที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิลูกหนี้อยู่ทรัพย์สินยึดถือครองครอบได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาล #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ให้ลูกหนี้ต่อรองไว้เป็นตัวทรัพย์ยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับเพื่อให้ชำระหนี้ ในกรณีเจ้าหนี้ให้กับที่กฎหมายตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิตนเองคุ้มครองในการใช้สิทธิเป็นการยึดหน่วงใช้สิทธิเป็นการหน่วงเป็นยึดหน่วงสิทธิยึดใช้สิทธิตัวทรัพย์คือยึดถือมีประกันเจ้าหนี้คล้ายกับให้คล้ายเพื่อให้ชำระหนี้ที่ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
ให้อายุความไม่ทำยึดหน่วงใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์ที่ที่จำเป็นเรียกค่าใช้จ่ายมีสิทธิเงินเจ้าหนี้ชำระต้นเอามาเหลือจึงถ้ายังมีชำระดอกเบี้ยมาจัดสรรยึดหน่วงทรัพย์ที่ที่ได้จากเอาดอกผลมีสิทธิเจ้าหนี้ไม่ได้ไม่ยินยอมโดยลูกหนี้หลักประกันไปทำเช่าหรือไปให้ไปใช้ยึดหน่วงทรัพย์ที่จะเอาเจ้าหนี้วิญญูชนใช้มาตรฐานต้องตามฐานะยึดหน่วงทรัพย์ที่ต้อง #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
ได้เจ้าหนี้ทรัพย์สินยึดหน่วงสิทธิทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ลูกหนี้ทรัพย์สินยึดถือได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนายทะเบียนลูกหนี้ถูกชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อถูกขีดชื่อ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ได้ครอบครองสินยึดหน่วงสิทธิยึดหน่วงตัดสิทธิของหาเป็นการตัดสิทธิจดชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้ร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องชื่อจากทะเบียนถูกขีดชื่อนายทะเบียนถูกนายทะเบียนลูกหนี้ถูกชื่อคืนเข้าสู่ทะเบียนบริษัทดังกล่าวศาลเพื่อให้บริษัทยื่นคำร้องขอต่อถูกขีดชื่อจากทะเบียนชำระสะสางชื่อจากทะเบียนลูกหนี้ถูกขีดชื่อบริษัทลูกหนี้ธรรม #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหล...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเ...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเ...
ไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ จึงไม่ได้รับหนังสือสอบถามจากนายทะเบียนผ่านไปรษณีย์ตอบรับ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
ไม่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้ จึงไม่ได้รับหนังสือสอบถามจากนายทะเบียนผ่านไปรษณีย์ตอบรับ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5506/2561    นายทะเบียนขีดชื่อบริษัท ต.ออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างตาม ป.พ.พ.มาตรา 1246 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2541 แต่ต่...
ไว้ทำกันสมัครใจที่คู่สัญญาตกลงเป็นข้อชำระหนี้ผู้กู้จะตามสัญญาตกลงแต่เมื่อข้อพิพาทตัวทรัพย์ไม่เกี่ยวกับหนี้เงินกู้เพราะไว้ตาม ที่ดินโฉนดหน่วงสิทธิยึดจะไม่มีผู้ให้กู้ยืมในฐานะแม้จำเลยหยุดลงนั้นสะดุดที่ยึดหน่วงในมูลหนี้อายุความให้อายุความไม่ทำยึดหน่วงใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์ที่ที่จำเป็นเรียกค่าใช้จ่ายมีสิทธิเงินเจ้าหนี้ชำระ #ทนายลำปาง #ทนายความลำปาง #ทนายลำปางปรึกษาฟรี
@ทนายลำปาง ปรึกษาทนายความลำปาง ฟรี!! 081-951 1100 Line : anteros11 ======================================= ทนายลำปาง ไลน์หรือโทรปรึกษากฎหมายกับทีมทนายความ ฟรี!! Line : anteros11 โทร 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก...
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนา...
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การเป็นกรรมการบริษัทย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น แต่ในบางครั้งการเป็นกรรมการบริษัทก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอาจจะกร...
การเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกไม่เป็นธรรม เลิกจ้างไม่ได้
การเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกไม่เป็นธรรม เลิกจ้างไม่ได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การกระทำผิดซ้ำคำเตือนนั้น จะต้องเป็นการจัดทำหนังสือเตือนเพื่อแจ้งให้แก่ลูกจ้างทราบ พร้อมกับระบุเหตุแห่งการกระทำความผิดนั้นๆไว้ในหน...
การเปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินแทน
การเปลี่ยนเจตนาการครอบครองที่ดินแทน    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     ข้อเท็จจริงนี้ ทนายความเชียงใหม่ ขอเสนอเพื่อประกอบการเข้าในว่า การครอบครองที่ดินแทนบุคคลอื่น หากที่ดินดังกล่าวมีเจ้าของหลายคนผู้ถือแทนจะต้องการเปลี...
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การให้โดยเสน่หานั้น ผู้ให้อาจเพิกถอนการให้เพราะเหตุพฤติเนรคุณได้ แต่หากว่า ผู้รับการให้ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ไปให้แก่บุค...
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าจากส.ผู้เช่าเดิมมาเป็นจำเลยผู้เช่าใหม่ในหนังสือสัญญาเช่าตึกแถวหน้าแรกระบุไว้ว่าโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าจำเลยในฐานะผู้เช่าใหม่และส. ในฐานะผู้เช่าเดิมได...
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อมีการว่าจ้างแรงงานให้ทำงานให้ จะต้องมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้หากเข้าเหตุกรณี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ...
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การขอแก้ไขชื่อคู่ความ แม้จะดำเนินคดีไปจนถึงชั้นบังคับคดีแล้ว คู่ความก็สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความเป็นจริงได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการพิมพ์ชื่อของค...
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การขอแก้ไขชื่อคู่ความ แม้จะดำเนินคดีไปจนถึงชั้นบังคับคดีแล้ว คู่ความก็สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความเป็นจริงได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการพิมพ์ชื่อของค...
การครอบครองปรปักษ์ไม่อาจสู้การจำนองโดยสุจริตได้
การครอบครองปรปักษ์ไม่อาจสู้การจำนองโดยสุจริตได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   จำเลยที่ 4 ได้รับการยกให้จากบิดา จากนั้นเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทและแบ่งปันที่ดินพิพาทให้ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตร ผู้ร้องเข้าครอบครองทำประโยชน์ต่อ...
การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างเลิกจ้างได้
การชุมนุมก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างเลิกจ้างได้    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะชุมนุมกันเกี่ยวกับการทำงานได้ แต่ต้องกระทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากว่าลูกจ้างไม่ได้ชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถือ...
การซื้อขายที่ดิน ภบท5
การซื้อขายที่ดิน ภบท5    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง     แม้ว่าภายหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาในคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาท ภ.บ.ท. 5 เลขสำรวจที่ 250 หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหว...
Page 1 |  2 |  3 |  4 | 
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×