ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed


 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 

 
 
 
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย
เงินจองซื้อบ้านเป็นมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง มัดจำนั้นมีหลายคนในที่นี้ มีความสนใจในเรื่องมัดจำอย่างแน่แท้ และหลายคนในที่นี้ย่อมเกิดข้อสงสัยตามมาว่า สิ่งใดที่เรียกว่ามัดจำ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษากฎหมาย...
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่
เงินประกันชีวิตเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เงินประกันชีวิตไม่ใช่ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่ทรัพย์มรดก เพราะเป็นเงินที่ได้มาจากสัญญาประกันชีวิตเป็นเงินที่ได้มาภายหลังจากผู้ตายถึงแก...
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร
เจ้าหนี้ไม่ได้ส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ค้ำประกันจะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงได้ทราบข่าวคราวเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวด้วยสัญญาค้ำประกันกันมาบ้างแล้วใช่หรือไม่ กฎหมายแก้ไ...
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน
เจ้าหนี้มีสิทธินำเงินที่ชำระจากลูกหนี้ไปหักดอกเบี้ยก่อนนำไปหักต้นเงิน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง จำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระในแต่ละครั้งตามที่โจทก์อ้างนั้นนำไปหักชำระดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ค้างชำระ...
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน
เจ้าหนี้มีสิทธิหักหนี้ของลูกหนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ก่อน ในบางครั้งเจ้าหนี้ต้องการหักหนี้ของตนกับหนี้ตามมีต่อลูกหนี้นี้ แต่ไม่รู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ ทนายความลำปาง ขอเรียนว่า ประเด็นนี้ กฎหมายได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา มาตรา 341 ทนายลำปาง ขอเรียนว่า ถ้าบุคคลสองคน...
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร
เจ้าหนี้ส่งหนังสือทวงถามให้ผู้ค้ำประกันเกิน ๖๐ วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัด ผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง แม้สัญญาค้ำประกันจะทำขึ้นก่อนกฎหมายฉบับปัจจุบันใช้บังคับ แต่การบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่า ผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แ...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว...
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่
เช็คเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งการกู้ยืมเงินไม่ได้ทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้เอาไว้  แต่มีการเขียนเช็คสั่งจ่ายส่งมอบให้แก่ผู้กู้ไปแล้ว  อย่างนี้ถือว่าเป็นกา...
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร
เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยออกค่าก่อสร้างช่วยและได้เช่ากันเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี โดยไม่ได้สลักหลังโฉนด ผลตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ท่านผู้อ่านบางคนได้เคยเช่าบ้าน เช่ารถยนต์ เช่าหนังสือการ์ตูน เช่าห้องพัก แต่...
เบี้ยปรับ
เบี้ยปรับเบี้ยปรับ คือ ข้อตกลงที่กำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดกันไว้ล่วงหน้าในสัญญาว่า ถ้ามีการผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือการชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือมีการกระทำอันฝ่าฝืนสัญญา ทนายลำปางขอเรียนว่า กฎหมายจะให้เบี้ยปรับเพื่อตอบแทนค่าเสียหาย เบี้ยปรับอาจกำหนดไว้เป็นตัวเงิน หรือเป็นการชำระหนี้อย...
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร
เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าแล้ว ไม่ตรงตามที่ต้องการจะทำอย่างไร ซึ่งทางกฎหมายเรียกว่า การสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ตามกฎหมายแล้วม...
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ
เมื่อผู้เช่าถึงแก่ความตายสัญญาเช่าย่อมระงับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อันเป็นหนี้เหนือบุคคล หาใช่เป็นสิทธิเ...
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่
เมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทายาทลูกหนี้รับผิดได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว  ย่อมมีทรัพย์มรดกตกทอดแก่ทายาท  และยังมีหนี้ที่เจ้ามรดกทิ้งไว้ในทายาทของเจ้ามรดกนั้น  จึงมีปัญหาต...
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย
เมื่อลูกหนี้ตายต้องฟ้องภายใน ๑ ปี นับแต่ผิดนัดและรู้ว่าตาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่ลูกหนี้ตายไม่ว่าสัญญานั้นๆ จะมีอายุความนานเพียงใดก็ตาม แต่หากได้ความว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และถึงแก่ความตายแล้ว ก่อให้เกิดหน้าที่ตามกฎหมายแก่เจ้าหน...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างแล้วมีสิทธิได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อจะกล่าวถึงค่าชดเชยก็ต้องพูดถึงเรื่องของกฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยลูกจ้างจะต้องได้ทำงานให้แก่นายจ้างมาแล้วสักพักหนึ่งอันเป็นระยะเวลานานพอสมควรท...
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย
เลิกจ้างได้ค่าชดเชยอย่างไรและเงื่อนไขการได้ค่าชดเชย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ก่อนอื่นนั้น  การจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย  จะต้องมีความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมาย  ระหว่าง  นายจ้างและลูกจ้างเสียก่อน  หรือที่เรียกอ...
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร
เอารถชนกันทำให้คนที่นั่งมาด้วยถึงแก่ความตายจะมีความผิดทางแพ่งอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อน...
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ
แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การกู้ยืมเงินนั้น  ในบางครั้งคู่สัญญาได้ทำสัญญากู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุจำนวนเงินตามสัญญากู้และรายละเอียดในสัญญากู้ไว้แล้วครบถ้วน  แต่ภายหลังผู้กู้ม...
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน
โจทก์ไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ยของราคารถยนต์เช่าซื้อใช้แทน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การเรียกดอกเบี้ยนั้น  จะต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องชดใช้เป็นที่แน่นอนแล้ว  หากปรากฏว่า  ไม่แน่ว่า  จำเลยจะคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อหรือไ...
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่
ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพนักงานของธนาคารหรือต่อหน้าเจ้าหนี้  แต่ในกรณ...
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
ให้เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ในบางครั้ง  การที่นายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานโดยต้องเลี่ยงกฎหมายทุกวิธี  เพื่อให้หลุดพ้นจากกฎหมายแรงงาน  ซึ่งลูกจ้างบางรายนายจ้าง...
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย
ให้เขียนสัญญากู้ยืมเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญาเป็นการข่มขู่โดยถูกกฎหมาย จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โดยปกติแล้วการถูกข่มขู่ให้ทำสัญญาใดๆ  จะมีผลทำให้สัญญานั้น  ตกเป็นโมฆะตามกฎหมาย  กล่าวคือ  ไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินห...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำพูน และทีม ทนายความลำพูน หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเ...
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม
ไม่ได้เข้าร่วมในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  ๑๓๖๔  การแบ่งทรัพย์สินพึงกระทำโดยแบ่งทรัพย์สินนั้นเองระหว่างเจ้าของรวม  หรือโดยขายทรัพย์สินแล้วเ...
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร
กรณีลูกจ้างนำรถไปรถบุคคลอื่นนายจ้างและผู้ประกันภัยต้องรับผิดอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ประมวลฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนา...
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร
กรรมการคนหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแล้วกรรมการคนอื่นไม่ยอมฟ้องคดีต่อศาล จะทำอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การเป็นกรรมการบริษัทย่อมได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น แต่ในบางครั้งการเป็นกรรมการบริษัทก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอาจจะกร...
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้
การเพิกถอนการให้ หากบุคคลภายนอกรับโอนที่ดินอีกทอดโดยสุจริตจะขอเพิกถอนไม่ได้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การให้โดยเสน่หานั้น ผู้ให้อาจเพิกถอนการให้เพราะเหตุพฤติเนรคุณได้ แต่หากว่า ผู้รับการให้ได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้ไปให้แก่บุค...
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่
การโอนสิทธิการเช่าทำได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้เช่าจากส.ผู้เช่าเดิมมาเป็นจำเลยผู้เช่าใหม่ในหนังสือสัญญาเช่าตึกแถวหน้าแรกระบุไว้ว่าโจทก์ในฐานะผู้ให้เช่าจำเลยในฐานะผู้เช่าใหม่และส. ในฐานะผู้เช่าเดิมได...
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้
การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อมีการว่าจ้างแรงงานให้ทำงานให้ จะต้องมีกฎหมายมาเกี่ยวข้องซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้หากเข้าเหตุกรณี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ...
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การขอแก้ไขชื่อคู่ความ แม้จะดำเนินคดีไปจนถึงชั้นบังคับคดีแล้ว คู่ความก็สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความเป็นจริงได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการพิมพ์ชื่อของค...
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้
การขอแก้ไขชื่อคู่ความแม้ในชั้นบังคับคดีสามารถขอแก้ไขได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การขอแก้ไขชื่อคู่ความ แม้จะดำเนินคดีไปจนถึงชั้นบังคับคดีแล้ว คู่ความก็สามารถแก้ไขให้ตรงต่อความเป็นจริงได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้น เป็นการพิมพ์ชื่อของค...
การซื้อที่ดินพร้อมบ้านพิพาทเป็นสิทธิของจำเลยซึ่งมีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะกรรม
การซื้อที่ดินพร้อมบ้านพิพาทเป็นสิทธิของจำเลยซึ่งมีผลสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆะกรรม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำเลยทำหนังสือยอมรับว่าจำเลยนำเงินโจทก์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โจทก์ใ...
การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ
การต่อเติมภายหลังปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การต่อเดิมภายหลังจากปลูกสร้างอาคารแล้ว แต่ส่วนที่ต่อเติมรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น การตอเติมภายหลังไม่ถือว่าเป็นการก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่น แม้จ...
การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไร
การปล่อยเงินกู้นอกระบบ ทางกฎหมายแล้ว มีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การทำสัญญากู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดย่อมมีนิติกรรมที่อาจแยกได้เป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนที่ ๑ การกู้ยืมเงินและส่วนที่ ๒ การคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่ก...
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเด็กหญิง ยินยอมให้จำเลยพยายามกระทำชำเราและกระทำอนาจาร การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นการ...
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด
การยินยอมของเด็กที่ให้ล่วงละเมิดทางเพศ ยังคงเป็นความผิดฐานละเมิด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นเด็กหญิง ยินยอมให้จำเลยพยายามกระทำชำเราและกระทำอนาจาร การกระทำของจำเลยก็ยังเป็นการ...
กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้เจตนาทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร
กู้ยืมเงินแต่ไม่ได้เจตนาทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   เมื่อมีการกู้ยืมเงินระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้แล้ว เจ้าหนี้มักจากเรียกให้ลูกหนี้หาหลักประกันมาเพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ โดยเจ้าหนี้อาจเรียกให้แก่ลูกหนี้ขาย...
ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม่รู้สึกตัว มีผลใช้บังคับได้หรือไม่
ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม่รู้สึกตัว มีผลใช้บังคับได้หรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การทำพินัยกรรมคือการแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1646 และ 1647 แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ขณะทำพินัยกรรม ผู้ตายไม...
ขณะทำสัญญาซื้อขายผู้ขายไม่แจ้งว่าที่ดินติดภาระจำยอม
ขณะทำสัญญาซื้อขายผู้ขายไม่แจ้งว่าที่ดินติดภาระจำยอม ผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่ผู้ขายปกปิดไม่แจ้งว่าที่ดินที่ทำการซื้อขายระหว่างกัน ติดภาระจำยอมกับที่ดินข้างเคียง มีผลทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินตกเป็นโมฆียะ ผู้ซื้อมี...
ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนอกจากที่พินัยกรรมระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่
ขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกนอกจากที่พินัยกรรมระบุให้บุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมไว้แล้ว ผู้ตายมักจะบุคคลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย หากมีผู้มีส่วนได้เสียต้องการเป็นผู้...
ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ
ข้อตกลงให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อลูกหนี้ผิดนัด มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง กรณีการทำสัญญากู้ยืมเงินมักจะระบุว่า  เมื่อมีการผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินแล้ว  เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกเอาดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยปก...
ขับรถทางเอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะถูกเสมอไปหรือไม่
ขับรถทางเอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะถูกเสมอไปหรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การกระทำโดยประมาทนั้น จะต้องพิจารณาว่า การกระทำเช่นนั้น วิญญูชนทั่วไปได้ปฎิบัติตนอย่างไรเป็นมาตรฐานในการชี้วัดว่า การกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่ หากพิจารณ...
ขายรถที่เช่าซื้อควรเปลี่ยนสัญญาหรือไม่
ขายรถที่เช่าซื้อควรเปลี่ยนสัญญาหรือไม่ จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การทำสัญญาเช่าซื้อนั้น  เป็นการทำสัญญาเช่าและสัญญาซื้อขายไปในตัวโดยสัญญาฉบับเดียวกัน  จึงมีชื่อเรียกว่า  สัญญาเช่าซื้อ  โดยสัญญาเช่าซื้อนั้น...
ขายอาคารพาณิชย์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร
ขายอาคารพาณิชย์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ผู้ซื้อหลายๆ ท่าน อาจเกิดปัญหาว่า ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์แล้วเกิดปัญหาว่า ใบอนุญาตก่อสร้างที่เจ้าของโครงการได้ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐแ...
ขายอาคารพาณิยช์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร
ขายอาคารพาณิยช์ที่ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านมีผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ผู้ซื้อหลายๆ ท่าน อาจเกิดปัญหาว่า ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์แล้วเกิดปัญหาว่า ใบอนุญาตก่อสร้างที่เจ้าของโครงการได้ขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐแ...
คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้
คนต่างด้าวก็สามารถครอบครองปรปักษ์ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   แม้คนต่างด้าวจะได้มาซึ่งที่ดินจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการซึ่งกำหนดโดยกฎกระทรวงและต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตาม ป.ที่ดิน มาตรา 86 แต่ ป.ที่ดิน...
ความผิดตามมาตรา ๑๖๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นอย่างไร
ความผิดตามมาตรา ๑๖๘ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งมาตรา ๑๖๘ นั้น เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของสัญญาทุกประเภท โดยกำหนดเรื่องของการเสนอและสนองระหว่างคู่สัญญามาพิจารณาว่า สั...
คำพิพากษาในส่วนแพ่งไม่ผูกพันคู่ความในคดีอาญา
คำพิพากษาในส่วนแพ่งไม่ผูกพันคู่ความในคดีอาญา จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   แม้ในคดีแพ่งคำพิพากษาในส่วนแพ่งจะถึงที่สุดไปแล้วก็ตาม แต่การชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานในคดีอาญากับคดีแพ่งไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ในคดีอาญาจะต้องรับผิดให้ปราศจากข้อ...
คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว
คำมั่นจะให้เช่าเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หนังสือสัญญาเช่ามีข้อตกลงว่า ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดอายุสัญญานี้แล้ว ผู้ให้เช่าก็จะให้ผู้เช่าได้เช่าต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี ทั้งนี้ โดยผู้ให้เช่าตกลงยินยอมให...
คำว่า ไถ่คืนในภายหลัง ในสัญญา เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
นิติกรรมใดที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปแล้ว เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ขอเรียนว่า ไม่ต้องพิสูจน์ถึงว่า บุคคลภายนอกรู้ว่าการทำนิติกรรมกับลูกหนี้นั้น ทำให้เจ้าหนี้เส...
คำสั่งเสียด้วยวาจาให้เป็นผู้จัดการศพก่อนตาย มีผลใช้บังคับได้หรือไม่
คำสั่งเสียด้วยวาจาให้เป็นผู้จัดการศพก่อนตาย มีผลใช้บังคับได้หรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การจัดการทำศพเป็นกิจการซึ่งไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย การจะทำให้บังเกิดผลบังคับได้ตามกฎหมายต้องแสดงเจตนาโดยทำเป็นพินัยกรรมตาม ป.พ.พ. มา...
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนำดอกเบี้ยมาหักเงินต้นได้
คิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนำดอกเบี้ยมาหักเงินต้นได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง หลายๆ  ท่านที่คงเคยได้ไปกู้ยืมเงินนอกระบบบ้าง  หรือกู้ยืมเงินเพื่อนบ้าง  ซึ่งการกู้ยืมเงินอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๒  ...
คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง
คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง มีหลายคนสอบถามเข้ามากับสำนักงานว่า คืนรถที่เช่าซื้ออย่างไรไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือค่าขาดประโยชน์ตามสัญญาเช่าซื้อ   โดยสำนักงานได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคืนรถที่เช่าซื้...
ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำมาหักกับต้นเงินได้
ชำระดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำมาหักกับต้นเงินได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การที่จำเลยยอมชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 411 จำเลยหาอาจเรียกร้องให้ค...
ชำระหนี้จำนองแทนแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิผู้รับจำนอง
ชำระหนี้จำนองแทนแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิผู้รับจำนอง จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกใช้หนี้ตามสัญญาจำนองแทนลูกหนี้จนเป็นที่พอใจของธนาคารเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง และมีการไถ่ถอนจำนองแล้ว ย่อมเข้ารับช่...
ซื้อขายทองอำพรางการกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ซื้อขายทองอำพรางการกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โจทก์บรรยายฟ้องความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 เพียงว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันให้ผู้เสียหายทำสัญญาซื้อขายทองรูปพรรณสร้อยคอทองคำลายโซ่กลม ในลักษ...
ซื้อขายที่ดินแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายมีผลเป็นอย่างไร
ซื้อขายที่ดินแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายมีผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การซื้อขายที่ดินนั้นมีหลายประเภท  ซึ่งการซื้อขายที่ดินแต่ละประเภทมีวิธีการซื้อขายที่แตกต่างกัน  โดยที่ดินมีประเภทขายที่ดินดังนี้  ๑.ที...
ซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นของใคร
ซื้อขายรถยนต์โดยไม่ได้จดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นของใคร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในการซื้อขายรถยนต์นั้น จะมีการจดทะเบียนโอนที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะได้ทำการตกลงในเรื่องราคารถยนต์ และบางรายอาจจะตกลงให้โอน...
ซื้อที่ดินติดจำนองจากการขายทอดตลาด
ซื้อที่ดินติดจำนองจากการขายทอดตลาด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง หลายๆ  ท่านที่ได้ประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดจากสำนักงานบังคับคดี  ในบางครั้ง  เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทรัพย์สินหรือที่ดินโดยติดภาระจำนองมาด้วย  ซึ่ง...
ซื้อที่ดินปรากฏว่าที่ดินบางส่วนอยู่ในที่ดินผู้อื่น
ซื้อที่ดินปรากฏว่าที่ดินบางส่วนอยู่ในที่ดินผู้อื่น จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หลายคนได้ซื้อที่ดินกับผู้ขายโดยไม่ได้ทำการรังวัดที่ดินก่อนซื้อที่ดินดังกล่าว ทำให้ปรากฎว่า ภายหลังทราบว่า ที่ดินอยู่ในที่ดินของผู้อื่นบางส่วนทำให้ไม่เป็นไ...
ดอกเบี้ยจากราคาใช้แทนต้องคิดตั้งแต่วันไหน
ดอกเบี้ยจากราคาใช้แทนต้องคิดตั้งแต่วันไหน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ที่โจทก์ขอดอกเบี้ยจากราคาใช้แทนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า การที่ศาลวินิจฉัยให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบรถขุดที่เช่าซื้อคืน หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแท...
ด่าว่า จัญไร ถอนการให้ได้
ด่าว่า จัญไร ถอนการให้ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การเพิกถอนการให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) นั้น จะต้องเป็นการหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง จึงจะเป็นเหตุให้ผู้ให้เรียกถอนคืนการให้ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7301/255...
ดูหมิ่นเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่
ดูหมิ่นเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่จำเลยด่าบุตรโจทก์อันมีความหมายทำนองว่า โจทก์และบุพการีเป็นคนสำส่อน มีบุตรกับชายอื่นซึ่งมิใช่สามีของตนนั้น เป็นความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงและตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับการ...
ตั้งใจไปกู้แต่เจ้าหนี้ให้ทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร
ตั้งใจไปกู้แต่เจ้าหนี้ให้ทำสัญญาขายฝากผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ดอกเบี้ยที่โจทก์ผ่อนชำระให้แก่จำเลยที่ 1 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน เป็นเงิน 2,100 บาท หรือเท่ากับ 25,200 บาท ต่อปี เมื่อนำไปรวมกับต้นเงิน 70,000 บาท เป็นเ...
ต่างฝ่ายต่างประมาทบริษัทประกันภัยต้องจ่ายหรือไม่เพียงใด
ต่างฝ่ายต่างประมาทบริษัทประกันภัยต้องจ่ายหรือไม่เพียงใด จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยแล้ว  เมื่อบริษัทประกันภัยต้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกตามกฎหมายแล้ว&...
ต่างฝ่ายต่างประมาทบริษัทประกันภัยต้องจ่ายหรือไม่เพียงใด
ต่างฝ่ายต่างประมาทบริษัทประกันภัยต้องจ่ายหรือไม่เพียงใด จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยแล้ว  เมื่อบริษัทประกันภัยต้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลภายนอกตามกฎหมายแล้ว&...
ทายาทและเจ้ามรดกตายพร้อมกันจะรับมรดกแทนที่ไม่ได้โดยเด็ดขาด
ทายาทและเจ้ามรดกตายพร้อมกันจะรับมรดกแทนที่ไม่ได้โดยเด็ดขาด  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13129/2556 ธ. ซึ่งเป็นบุตรของ ก. และ ก. ตายพร้อมกัน ต่างไม่เป็นทายาทที่จะรับมรดกของกันและกัน เพราะในขณะที่บุคคลหนึ่งถึงแก่ความต...
ทำพินัยกรรมยกเงินในบัญชีเงินฝากที่มีชื่อผู้ตายเพื่อบุตรผู้เยาว์ ได้หรือไม่
ทำพินัยกรรมยกเงินในบัญชีเงินฝากที่มีชื่อผู้ตายเพื่อบุตรผู้เยาว์ ได้หรือไม่  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ป.พ.พ. มาตรา 1646 บัญญัติว่า บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็...
ทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่าไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ
ทำลายที่อยู่อาศัยผู้บุกรุกป่าไม้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน เป็นมาตรการที่เกินสมควรแก่เหตุ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าของชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย นั้นมีมายานาน ไม่ว่าจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำกินในเขตป่าสงวน&nb...
ทำสัญญาขายอำพรางสัญญาขายฝาก ทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะ ต้องคืนทรัพย์กันฐานลาภมิควรได้
ทำสัญญาขายอำพรางสัญญาขายฝาก ทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะ ต้องคืนทรัพย์กันฐานลาภมิควรได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์ฟ้องว่าโจทก์กู้ยืมเงินจากจำเลยทั้งสอง โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกัน และกำหนดเวลาชำระคืนกันไว้ แต่จำเลยทั้งสองมี...
ทำสัญญาจำนองอำพรางการซื้อขายที่ดินห้ามโอนผลเป็นอย่างไร
ทำสัญญาจำนองอำพรางการซื้อขายที่ดินห้ามโอนผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ย. ตกลงขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้พันเอก พ. เมื่อปี 2519 ต่อมาปี 2520 เมื่อมีการเดินสำรวจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท แต่เนื่องจากติดข...
นิติกรรมใดที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปแล้ว เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้
นิติกรรมใดที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปแล้ว เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง นิติกรรมที่เจ้าหนี้สามารถเพิกถอนนิติกรรมได้นั้น จะต้องเป็นนิติกรรมที่ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ แล้วคำว่า เสียเปรียบนั้น หมายความว่าอย่างไร ...
บันทึกท้ายสัญญาจะซื้อขายระบุให้ชำระเงินแก่บุคคลภายนอกมีผลบังคับได้หรือไม่
บันทึกท้ายสัญญาจะซื้อขายระบุให้ชำระเงินแก่บุคคลภายนอกมีผลบังคับได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในการทำนิติกรรมระหว่างกันนั้น โดยหลักแล้วต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ต่อกัน เช่นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ฝ่ายผู้...
บุคคลภายนอกทำสัญญาชำระหนี้แทนลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จะมีผลอย่างไร
บุคคลภายนอกทำสัญญาชำระหนี้แทนลูกหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ จะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   กรณีที่บุคคลสองคนเป็นหนี้ต่อกัน สัญญาต้องผูกพันตามที่คู่สัญญานั้นๆ ได้แสดงเจตนาไว้ ความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็เป็นไปตามสัญญาดังกล่าว แต่กรณีที...
บุคคลสองคนอาจทำพินัยกรรมในฉบับเดียวกันก็ได้
บุคคลสองคนอาจทำพินัยกรรมในฉบับเดียวกันก็ได้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1466/2537 การที่ผู้ร้องร่วมกับผู้ตายทำพินัยกรรมในฉบับเดียวกันแสดงเจตนาที่จะยกทรัพย์สินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง หากว่าฝ่ายใดถึงแก่ความตายไปก่อน เพียง...
บุตรนอกสมรสมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายหรือไม่
บุตรนอกสมรสมีสิทธิรับมรดกของผู้ตายหรือไม่    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   กรณีปัญหาครอบครัวในสังคมไทยนั้นมีหลากหลาย กรณีหนึ่งก็คือ การมีบุตรนอกสมรสหรือมีบุตรร่วมกับภริยาอีกคนหนึ่ง หรือ การมีบุตรร่วมกันโดยไม่มีการจดทะเบียนสม...
ปลูกต้นไม้ในทางสาธารณะสามารถฟ้องให้รื้อถอนออกไปได้
ปลูกต้นไม้ในทางสาธารณะสามารถฟ้องให้รื้อถอนออกไปได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ทางสาธารณประโยชน์มีไว้สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน  ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลใด  ที่ดินที่อยู่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ชอบที่จะใช้สอยทางสาธารณประโยชน์ได้&nb...
ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร
ผู้เยาว์ทำนิติกรรม ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หลักเกณฑ์ของบุคคลที่จะบรรลุนิติภาวะ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 19  บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ ประมว...
ผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครองของผู้ดูแลๆเมื่อผู้เยาว์ทำละเมิดต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์
ผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครองของผู้ดูแลๆเมื่อผู้เยาว์ทำละเมิดต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่ผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครองของตนเองซึ่งได้รับอนุญาตจากบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายให้ผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของตนแล้...
ผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดอย่างไร
ผู้ค้ำประกันการเช่าซื้อรถจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง จำเลยที่ 1 เป็นผู้คํ้าประกันตามสัญญาเช่าซื้อโดยตกลงยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม เมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระหนี้ตามกำหนดจึงตกเป็นผู้ผิดนัด จำเลยที่ 1 ย...
ผู้รับโอนที่ดินหมู่บ้านจัดสรรต้องรับผิดชอบค่าส่วนกลางค้างชำระ
ผู้รับโอนที่ดินหมู่บ้านจัดสรรต้องรับผิดชอบค่าส่วนกลางค้างชำระ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและลงโทษผู้มีหนี้ที่ชำระแต...
ผู้รับการให้ด่าว่าผู้ให้ ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้ได้
ผู้รับการให้ด่าว่าผู้ให้ ผู้ให้สามารถเพิกถอนการให้ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่จำเลยด่าโจทก์ด้วยถ้อยคำว่า "ไอ้เปรตไอ้เฒ่าบ้าแก่จะเข้าโลงยังหลงบ้าสมบัติ แถมบ้าเมียไม่สมแก่ไอ้หัวล้าน" ต่อหน้าบุคคลอื่นย่อมทำให้ผู้ได้ยินฟังเข้าใ...
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตตายก่อนผู้ทำประกันผลเป็นอย่างไร
ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตตายก่อนผู้ทำประกันผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง กรณีที่ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตถึงแก่ความตายเสียก่อนผู้ทำประกันและผู้ทำประกันชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธร...
พินัยกรรมไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นว่าประสงค์จะให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมเมื่อถึงแก่ความตายแล้ว
พินัยกรรมไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นว่าประสงค์จะให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมเมื่อถึงแก่ความตายแล้ว  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การตีความเจตนาต้องอาศัยข้อความในหนังสือเป็นสำคัญ การที่ ว. ทำหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับแรกแม้จะใช้...
ฟ้องเรียกค่าเสียผลประโยชน์ตอบแทน เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ
ฟ้องเรียกค่าเสียผลประโยชน์ตอบแทน เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โจทก์อ้างว่าการที่จำเลยยังคงประกอบกิจการอยู่ในที่ดินที่เช่า ทำให้โจทก์ไม่สามารถส่งมอบที่ดินคืนแก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเหตุให้โจทก์ไม่ได้รับผลประโยชน...
ฟ้องเรียกค่าขาดกำไร เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ
ฟ้องเรียกค่าขาดกำไร เป็นค่าเสียหายพฤติการณ์พิเศษ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาจากการที่จำเลยไม่ยินยอมให้โจทก์ถอนเงินฝากโดยอ้างว่าโจทก์ได้รับความเดือดร้อนขอค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 350,000 บาท และโจทก์ไม่สามา...
ภริยารับมรดกแทนที่สามี ได้หรือไม่
ภริยารับมรดกแทนที่สามี ได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ตามกฎหมายให้สิทธิในการรับมรดกแทนที่เฉพาะผู้สืบสันดานเท่านั้น โดยผู้สืบสันดานหมายถึง ลูก หลาน เป็นต้น ที่จะมีสิทธิรับมรดกแทนที่บิดามารดาได้ ถ้าไม่มีผู้สืบสันดานก็ให้ผู้สืบส...
มอบเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ได้ตำแหน่งไม่อาจเรียกคืนได้
มอบเงินเพื่อวิ่งเต้นให้ได้ตำแหน่งไม่อาจเรียกคืนได้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง จำเลยรับจะดำเนินการวิ่งเต้นให้โจทก์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธร โจทก์ย่อมคาดหมายได้ว่าจำเลยจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเองห...
มีสิทธิสร้างตึกแถวตามสัญญา ตึกแถวเป็นของใคร
มีสิทธิสร้างตึกแถวตามสัญญา ตึกแถวเป็นของใคร จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   ศ. ปลูกสร้างตึกแถวพิพาทในที่ดินโดยมีข้อสัญญากับ น.ว่าเมื่อก่อสร้างเสร็จและ ศ. ได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่า ศ. จะยกตึกแถวพิพาทให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ น....
มูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินมาจากการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้
มูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินมาจากการพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  กฎหมายจึงกำหนดให้หนี้ที่เกิดจากการพนันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย  หากว่าหนี้การพนันได้แปลงหนี้ไปเป็นหนี้อย่าง...
ยกที่ดินให้แล้ว แต่มีสิทธิเก็บกินโดยไม่ได้จดทะเบียนผลเป็นอย่างไร
ยกที่ดินให้แล้ว แต่มีสิทธิเก็บกินโดยไม่ได้จดทะเบียนผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การที่โจทก์ยกที่ดินให้แก่จำเลยโดยโจทก์ยังมีสิทธิเก็บ ผลประโยชน์ในที่ดินอยู่ตลอดชีวิต แม้สิทธิดังกล่าวจะมิได้มี การจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้...
รูปแบบหรือหลักฐานในการทำสัญญาจะซื้อจะขายมีอย่างไรบ้าง
รูปแบบหรือหลักฐานในการทำสัญญาจะซื้อจะขายมีอย่างไรบ้าง จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การจะซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นการจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกฎหมายกำหนดรูปแบบและหลักฐานในการทำสัญญากันไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 456 วรรคสอง ว่า สัญญาจะขายหรื...
ลูกจ้างทำร้ายกันบีบคอจนมีรอยแดงช้ำ นายจ้างเลิกจ้างได้
ลูกจ้างทำร้ายกันบีบคอจนมีรอยแดงช้ำ นายจ้างเลิกจ้างได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การทะเลาะวิวาทในที่ทำงาน นายจ้างบางรายถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการควบคุมดูแลลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน นายจ้างที่ตระหนักในเรื่องนี้...
ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วโอนผลเป็นอย่างไร
ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามไม่ให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้วโอนผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามมิให้จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินพิพาท เนื่องจากจำ...
ส่งมอบโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ จะมีผลอย่างไร
ส่งมอบโฉนดที่ดินไว้เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ จะมีผลอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ทนายความลำปาง ขอเกริ่นเรื่องก่อนว่า กู้ยืมเงินกัน โดยผู้กู้ได้นำโฉนดที่ดินไปส่งมอบให้กับผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน เป็นกรณีที่ผู้กู้ได้นำเอ...
สร้างอาคารในระหว่างรอจดทะเบียนโอนอาคารเป็นของใคร
สร้างอาคารในระหว่างรอจดทะเบียนโอนอาคารเป็นของใคร จากใจ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   การซื้อขายอาคารอันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่คู่สัญญามีความประสงค์จะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม...
สลากออมสินสามารถนำไปจำนำเป็นประกันเงินกู้ได้
สลากออมสินสามารถนำไปจำนำเป็นประกันเงินกู้ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   สิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ทำขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมายและเป็นตราสารที่โอนแก่กันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น สลากออมสิน...
สลากออมสินสามารถนำไปจำนำเป็นประกันเงินกู้ได้
สลากออมสินสามารถนำไปจำนำเป็นประกันเงินกู้ได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   สิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ทำขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมายและเป็นตราสารที่โอนแก่กันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น สลากออมสิน...
สลากออมสินสามารถนำไปจำนำกับเจ้าหนี้ได้หรือไม่
สลากออมสินสามารถนำไปจำนำกับเจ้าหนี้ได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง สิทธิซึ่งมีตราสารย่อมหมายถึงตราสารที่ใช้แทนสิทธิหรือทรัพย์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ทำขึ้นตามแบบพิธีในกฎหมายและเป็นตราสารที่โอนแก่กันได้ด้วยวิธีของตราสารนั้น สลากออมสินพิเศษมี...
สัญญาเช่าให้ริบเงินประกันได้ ต้องเป็นไปตามข้อสัญญา
สัญญาเช่าให้ริบเงินประกันได้ ต้องเป็นไปตามข้อสัญญา จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6988/2551 โจทก์บรรยายฟ้องถึงข้ออ้างที่มาแห่งคำขอให้จำเลยคืนเงินประกันแก่โจทก์ว่าโจทก์ใช้สิทธิขอเลิกสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาเช่า ข้อ 4 อันเป็นกา...
สัญญาไม่ได้ระบุว่าให้รับผิดกันเท่าไหร่ ถือว่าเป็นหนี้ร่วม
สัญญาไม่ได้ระบุว่าให้รับผิดกันเท่าไหร่ ถือว่าเป็นหนี้ร่วม จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง มารดากับบุตรทำสัญญาจะขายทรัพย์มฤดกรายเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อ ถือว่า เป็นสัญญาไม่อาจแบ่งแยก ผู้ซื้อจะมาฟ้องบังคับผู้ขายคนใดคนหนึ่งมิได้ สัญญาจะซื้อขายที่ดินซึ...
สัญญากู้ไม่ได้เขียนวันคืนเงินต้นเอาไว้
สัญญากู้ไม่ได้เขียนวันคืนเงินต้นเอาไว้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การกู้ยืมเงินระหว่างโจทก์จำเลยไม่ได้กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนไว้ โจทก์ย่อมจะเรียกให้จำเลยชำระหนี้ได้โดยพลัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรคแรก และมีอำนาจฟ้อง...
สัญญากู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้
สัญญากู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งเป็นความหลงลืมของคู่สัญญาหรือเป็นความตั้งใจของคู่สัญญาที่จะไม่ระบุวันคืนเงินตามสัญญากู้ยืมเงินเอาไว้  ทำให้มีผลตามกฎหมายเป็นอย่างไรนั้น  วันนี้ท่านสามาร...
สัญญากู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้มีผลเป็นอย่างไร
สัญญากู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้มีผลเป็นอย่างไร  จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในบางครั้งเป็นความหลงลืมของคู่สัญญาหรือเป็นความตั้งใจของคู่สัญญาที่จะไม่ระบุวันคืนเงินตามสัญญากู้ยืมเงินเอาไว้  ทำให้มีผลตามกฎหมายเป็นอย่างไรนั้น  ...
สัญญากู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้มีผลเป็นอย่างไร
สัญญากู้ไม่ได้ระบุวันคืนเงินเอาไว้มีผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง สัญญาขายฝากไม่ได้ระบุบ้านเอาไว้ด้วยผลจะเป็นอย่างไร แม้ในการซื้อขายสิ่งปลูกสร้างพิพาท ผู้ร้องกับจำเลยมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่สิ่งปลูกสร้างนี้อยู่บนที่...
สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารที่ต้องผ่อนจ่ายเป็นงวดมีอายุความห้าปี
สัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารที่ต้องผ่อนจ่ายเป็นงวดมีอายุความห้าปี จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยกู้เงินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ตกลงผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนรวม 36 งวด เป็นการฟ้องขอให...
สัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่
สัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในประเด็นปัญหาเรื่องการปิดอากรแสตมป์ในสัญญากู้ยืมเงินนั้น  บางคนอาจคิดว่า  ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่หรือบางคนอาจคิดว่า  ไม่จำเป็นต้องปิดอากรแสตมป์&nbs...
สัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่
สัญญากู้ยืมเงินต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ใบสมัครสินเชื่อบุคคล   เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่ ในบางครั้งท่านได้กู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นบ้าง  จากธนาคารบ้าง  ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้า...
สัญญากู้ยืมเงินที่ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆมีอายุความกี่ปี
สัญญากู้ยืมเงินที่ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆมีอายุความกี่ปี จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง สัญญากู้ยืมเงินมีการชำระเงินต้นคืนหลายวิธี หากปรากฏว่า สัญญากู้ยืมเงินนั้นมีข้อตกลงว่า ให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเงินต้นคืนเป็นงวดๆ แล้ว ย่อมส่งผลให้อายุความสัญญากู้ยืมเงิ...
สัญญากู้ยืมเงินที่ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆมีอายุความกี่ปี
สัญญากู้ยืมเงินที่ผ่อนจ่ายเป็นงวดๆมีอายุความกี่ปี จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง สัญญากู้ยืมเงินมีการชำระเงินต้นคืนหลายวิธี หากปรากฏว่า สัญญากู้ยืมเงินนั้นมีข้อตกลงว่า ให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเงินต้นคืนเป็นงวดๆ แล้ว ย่อมส่งผลให้อายุความสัญญากู้ยืมเงิ...
สัญญากู้ยืมเงินที่รวมดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีผลเป็นอย่างไร
สัญญากู้ยืมเงินที่รวมดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีผลเป็นอย่างไร จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง เมื่อทำสัญญากู้ยืมเงิน  เจ้าหนี้มักจะรวมเอาดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือดอกเบี้ยที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๕  ต่อปีเอาไว้ในสัญญ...
สัญญากู้ยืมเงินนั้น หากไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมเงินแล้ว จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีได้หรือไม่
สัญญากู้ยืมเงินนั้น หากไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมเงินแล้ว จะใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคดีได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หลายๆ ท่านในที่นี้ ย่อมต้องมีปัญหาทางด้านการเงินกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นใครๆก็ตาม เช่น หนี้ค่างวดบ้าน หน...
สัญญาค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่
สัญญาค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาอื่นๆ  ที่เป็นหนี้หลัก  เช่น  สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง  สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี  สัญญาจ้างแรง...
สัญญาค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่
สัญญาค้ำประกันต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่    จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาอื่นๆ  ที่เป็นหนี้หลัก  เช่น  สัญญากู้ยืมเงิน  สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง  สัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ...
สัญญาจ้างก่อสร้างหรือสัญญาจ้างทำของ หากมีข้อตกลงว่า เมื่อสัญญาเลิกกัน ให้ทรัพย์สินที่ก่อสร้างมาแล้วตกเป็นของผู้ว่าจ้าง ข้อสัญญาดังกล่าว มีผลใช้บังคับได้เพียงใด
สัญญาจ้างก่อสร้างหรือสัญญาจ้างทำของ หากมีข้อตกลงว่า เมื่อสัญญาเลิกกัน ให้ทรัพย์สินที่ก่อสร้างมาแล้วตกเป็นของผู้ว่าจ้าง ข้อสัญญาดังกล่าว มีผลใช้บังคับได้เพียงใด จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของสัญญาว่าจ้างนั้น ทนายความลำป...
สัญญาซื้อขายที่ดินเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว กรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปแม้ไม่ได้ชำระราคา
สัญญาซื้อขายที่ดินเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว กรรมสิทธิ์ย่อมโอนไปแม้ไม่ได้ชำระราคา จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง โจทก์ทำสัญญาขายที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาททั้ง 21 แปลง ให้แก่ ป. เมื่อปี 2532 กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทย่อมตกไปเป็นของ ป. ผ...
สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ดิน
สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านที่ดิน จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง ในสังคมมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีการขยายและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และบ่อยครั้งที่การขยายและพัฒนาระบบสาธ...
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อสามารถซื้อขายกันได้
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อสามารถซื้อขายกันได้ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   สิทธิเรียกร้องเป็นสังหาริมทรัพย์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีราคาและอาจถือเอาได้ จึงสามารถทำสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องได้ หากทำสัญญาซื้อขายสิทธิเรียกร้องกันแล้ว ต่อมาซ...
สิทธิในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัว
สิทธิในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัว จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง การร้องขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ยื่นคำร้องเมื่อผู้ยื่นคำร้องถึงแก่ความตายสิทธินั้นก็ย่อมระงับไปไม่ตกทอดไปยังทายาทจ. ซึ่งเป็นทายาทผู...
สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของเจ้าหนี้ จากใจ ทนายลำปาง
สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินของเจ้าหนี้ กรณีเจ้าหนี้ได้ครอบครองยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ การใช้สิทธิยึดหน่วงเป็นการใช้สิทธิในการคุ้มครองตนเองที่กฎหมายกำหนดให้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เพื่อให้คล้ายกับเจ้าหนี้มีประกันคือยึดถือตัวทรัพย์ไว้เป็นเครื่องต่อรองให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ทนายลำปางขอเรี...
หนังสือทวงถามส่งไปที่บ้านตามภูมิลำเนาอ้างว่าไม่ได้รับได้หรือไม่
หนังสือทวงถามส่งไปที่บ้านตามภูมิลำเนาอ้างว่าไม่ได้รับได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   โจทก์ได้มีหนังสือบอกล้างไปยังภูมิลำเนาของจำเลยที่บ้านเลขที่ 31หมู่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ (บึงกุ่ม) กรุงเทพมหานครตามสำเนาทะเบียนบ้านเอกสาร...
หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่
หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไหร่ การมอบอำนาจจัดการเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อปรากฏว่า  ท่านผู้อ่านไม่สามารถเข้าไปจัดการงานด้านเอกสารกับคู่สัญญากับท่านได้  จำเป็นต้องมีการมอบอำนาจ  ซึ่งเมื่อมีการมอบอำนาจจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจเป็นหลักฐานในการมอบอำนาจในครั้งนั้นๆ  โดยแบบฟอร์มหน...
หนี้ตามบัตรเครดิตมีความอายุความกี่ปี
หนี้ตามบัตรเครดิตมีความอายุความกี่ปี จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หนี้ตามบัตรเครดิตมีความในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ มีเพียง ๒ ปี เท่านั้น หากว่าโจทก์หรือธนาคารนำคดีมาฟ้องเกินกว่า ๒ ปี คดีเป็นอันขาดอายุความ ดังนั้น การต่อสู้เรื่อ...
ห้ามมิให้ก่อสร้างต่อเติมบ้านในหมู่บ้านจัดสรรทำได้หรือไม่
ห้ามมิให้ก่อสร้างต่อเติมบ้านในหมู่บ้านจัดสรรทำได้หรือไม่ จากใจ “ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ” ทนายลำปาง และทีม ทนายความลำปาง   หมู่บ้านจัดสรรจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมาย หมู่บ้านจัดสรรสามารถออกกฎข้อบังคับของหมู่บ้านภายใต้กฎหมายแม่ได้ เมื่อมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้ก่อสร้างต...
Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×