ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel087-543-7630

Line : 0875437630

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100


ติดต่อเรา

ICO Lawfirm 

E-mail : icothai@gmail.com 

Address : 299/1-3 SomphotChiangmai Road 700 years (Payap ring road) ChiangMai 

Tel. 081-951-1100 

Line : 0819511100 

Office Hours 

Monday - Friday 8.30 A.M. to 5.00 P.M. 

Saturday - Sunday Closedทนายความ จังหวัดเชียงใหม่     สวัสดีครับ ทนายดนตร์ ครับ เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายพร้อมทีมงานทนายความ ให้บริการงานทั่วไปทางกฎหมาย รับว่าความทั่วประเทศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายและคดีความในเบื้องต้นถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเราคำนึงถึงความถูกต้องและผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง ซึ่งแม้จะไม่ใช่ทนายดัง แต่ในแต่ละวันจะมีคนติดต่อเข้ามาวันละ 20 คน หากไม่ได้รับสาย ผมจะโชว์เบอร์กลับไปนะครับ


ประวัติทนายดนตร์

  • นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
  • บัตรประจำตัวทนายความ ประเภทตลอดชีพ เลขที่ 2035/2556
  • ที่ปรึกษากฎหมายเด็กในศาลเยาวชนและครอบครัว เลขที่ 58 102 047
  • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ทนายจังหวัดลำปาง
ทนายลำปาง
ศาลจังหวัดลำปาง
ศาลแขวงลำปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง มี 13 อำเภอ
1. อำเภอเมืองลำปาง
2. อำเภอแม่เมาะ
3. อำเภอเกาะคา
4. อำเภอเสริมงาม
5. อำเภองาว
6. อำเภอแจ้ห่ม
7. อำเภอวังเหนือ
8. อำเภอเถิน
9. อำเภอแม่พริก
10. อำเภอแม่ทะ
11. อำเภอสบปราบ
12. อำเภอห้างฉัตร
13. อำเภอเมืองปาน

 

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×